AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’Internet www.packs-center.com (en endavant, la “Web”) és titularitat de OSNET 05, S.L., amb domicili a Carrer de la Tècnica, Nº 16 17178 – Les Preses (Girona) amb CIF B55351209 inscrita al Registre Mercantil de Girona T 3254 , F 79, S 8, H GI 65609. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre OSNET 05, S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals d’Olot per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que OSNET 05, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb OSNET 05, S.L.

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

ACCÉS A LA WEB

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar- se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat

CONTINGUT I ÚS

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Isaac Real Fraile o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per OSNET 05, S.L., al lloc web o als seus continguts.